TERMENI ȘI CONDIȚII
Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris
Raymond and Partners

Introducere

Acești Termeni și condiții standard ale site-ului web scrise pe această pagină web vor gestiona utilizarea site-ului nostru web, Raymond and Partners accesibil pe www.raymondandpartners.com.
Acești Termeni vor fi aplicați pe deplin și vor afecta utilizarea dvs. de acest site Web. Prin utilizarea acestui site web, ați acceptat să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site web dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard.

 

Drepturi pentru proprietate intelectuala

În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, Raymond and Partners și autorizații săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute de acest site Web.
Vi se acordă o licență limitată numai în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site Web.

 

Restricții

Sunteți restricționat în mod special de toate următoarele:

  • publicarea materialelor site-ului Web în orice alt suport;

  • vânzarea, sublicențierea și comercializarea în orice alt fel a materialelor site-ului;

  • efectuarea publică și afișarea oricăror materiale de pe site;

  • utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate dăuna acestui site;

  • utilizarea acestui site web în orice mod care afectează accesul utilizatorilor la acest site web;

  • utilizarea acestui site contrar legilor și reglementărilor în vigoare, sau în orice fel poate provoca pagube site-ului sau oricărei persoane sau entități comerciale;

  • implicarea în orice activitate de extragere a datelor, recoltarea datelor, extragerea datelor sau orice altă activitate similară referitoare la acest site Web;

  • folosind acest site web pentru a vă angaja în orice publicitate sau marketing.

 

Anumite zone ale acestui site web sunt restricționate de la a fi accesate de dvs., iar Raymond and Partners poate restricționa în continuare accesul de către dvs. la orice domenii ale acestui site, în orice moment, la discreție absolută.

 

Conținutul dvs.

În acești Termeni și condiții standard ale site-ului web, „Conținutul dvs.” înseamnă orice text audio, text video, imagini sau orice alt material pe care alegeți să îl afișați pe acest site Web. Afișând conținutul dvs., acordați lui Raymond and Partners o licență neexclusivă, la nivel mondial, irevocabilă, sub-autorizată pentru a o utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui în orice suport.
Conținutul dvs. trebuie să fie propriul dvs. și nu trebuie să invadeze drepturile unei terțe părți. Raymond
and Partners își rezervă dreptul de a elimina oricare din Conținutul dvs. de pe acest site Web în orice moment, fără notificare prealabilă.

 

Confidențialitatea dvs.

Vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate.

Fără Garanții

Acest site Web este furnizat „așa cum este”, cu toate defecțiunile, iar Raymond and Partners nu exprimă nicio reprezentare sau garanție, de niciun fel legată de acest site Web sau de materialele conținute pe acest site. De asemenea, nimic conținut pe acest site Web nu va fi interpretat ca sfătuitor.

Limitare a Răspunderii

În niciun caz, Raymond and Partners și niciunul dintre administratorii și angajații săi nu vor fi răspunzători pentru nimic care rezultă din sau în vreun fel legat de utilizarea dvs. de acest Site Web, indiferent dacă această răspundere este sub contract. Raymond Designer, inclusiv directorii și angajații săi, nu va fi responsabil pentru nicio răspundere indirectă, consecințială sau specială care rezultă din sau în vreun fel legată de utilizarea dvs. de acest site.

Compensație

În acest moment, vă despăgubiți în maximă măsură de Raymond and Partners și împotriva oricărei obligații, cheltuieli, cereri, cauze de acțiune, daune și cheltuieli care rezultă în orice fel legate de încălcarea dvs. a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni.

Anulabilitate

Dacă se consideră că vreo prevedere a acestor Termeni este invalidă în temeiul oricărei legi aplicabile, aceste dispoziții se șterg fără a afecta dispozițiile rămase din prezentul document.

Variația Termenilor

Raymond and Partners are voie să revizuiască acești Termeni în orice moment, după cum consideră potrivit, iar prin utilizarea acestui site web, este de așteptat să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Misiunea

Raymond and Partners este autorizat să atribuie, să transfere și să subcontracteze drepturile și obligațiile sale în temeiul acestor Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu aveți voie să atribuiți, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și obligațiile dvs. în baza acestor Termeni.

Întregul Acord

Acești Termeni constituie întregul acord dintre Raymond and Partners și dvs. cu privire la utilizarea dvs. de acest Site Web și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare.